Inhämtning av e-postadresser och telefonnummer

Den 25 maj börjar den nya dataskyddsförordningen att gälla. Vi följer REV:s rekommendationer att på nytt inhämta e-postadresser och telefonnummer till våra medlemmar. Detta måste ske genom samtycke enligt det nya regelverket. Därför publicerar vi denna blankett som vi ber er fylla i och lämna in till oss på denna adress:

Mikael Nitz, Solhemsvägen 3, 611 99  TYSTBERGA

gdpr_mall_samtycke REV 20180503

 

Allt gott! Styrelsen

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Förlängd motionstid – maj månad ut

Vid extra medlemsmötet den 29 april informerade vi om kommande stadgeändring som stämman även godkände. I de nya stadgarna har motionstiden ändrats från sista januari till sista april. Det skulle betyda att medlemmarna endast skulle få en dag under 2018 att inkomma med motioner till styrelsen. Förslag från stämman var att förlänga motionstiden maj månad ut vilket stämman godkände.

Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Stämman är flyttad till september. 29 april blir extra medlemsmöte.

Vi måste korrigera tidigare nyhet angående stämma den 29 april. Det blir ett extra medlemsmöte istället. Det beror på att vi på tidigare stämma beslutat om att gå över till brutet räkenskapsår. Det kräver en stadgeändring vilket föranleder kallelsen som gått ut under dagen (15 april). Vi kommer att lägga upp gällande stadgar och styrelsens förslag till nya stadgar. Vi kommer att informera om vad det brutna räkenskapsåret innebär och vi kommer även att informera om GDPR (nya dataskyddförordningen) som även gäller för vår vägförening.

Styrelsen

Lästringe vägförenings stadgar 2002-11-26a Nu gällande stadgar

Nya stadgar enligt styrelsen 180415

Lästringe vägförening stadgeändring Lantmäteriet 20180310

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Stämma 2018

Årets stämma går av stapeln den 29 april kl 10.00 – 11.00 ca. Därefter hålles konstituerande styrelsemöte. Vi håller till i Lådan.

Alla handlingar finns hos ordföranden på Solhemsvägen 3. Vi kommer att lägga upp ett nytt förslag på stadgeändringar här på webbplatsen så fort vi är klara med innehållet. Då kommer nuvarande stadgar samt föreslagna stadgeändringar finnas tillgängliga.

Vi kommer att kalla till stämman enligt de regler som står i stadgarna (inbjudan i postlåda mm).

Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

När skickas fakturan ut?

Vi har fått en del frågor angående fakturan och när den ska skickas ut. På stämman 2017 informerade vi om att vi nu gått över till s.k. brutet räkenskapsår vilket skatteverket godkänt och vi har nu genomfört de stadgeändringar som antogs på stämman året innan. Detta innebär att vi skickar ut fakturorna under mars månad. Dessa kommer att omfatta ett och ett halvt års avgift för att vi ska hamna rätt. Stämman har enligt de nya stadgarna flyttats till hösten – d.v.s. till september månad. Vi har även gjort tillägg i stadgarna där vi har anpassat kommunikationsvägarna till modernare snitt d.v.s. vi har lagt till att vi mot medgivande kan skicka ut information via e-post och att vi informerar via webbplats. Självfallet kommer vi att använda brevutskick till de som inte kan eller vill använda dessa nymodigheter.

Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Ny förordning angående behandling av personuppgifter (GDPR)

Den 25 maj 2018 börjar nya regler gälla för behandling av personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen. Vi bifogar ett datablad från REV (Riksförbundet enskilda vägar) som vi är medlemmar hos

Vad innebär detta för oss styrelsen?
Vi i styrelsen måste inventera vilka personuppgifter vi behandlar, beskriva var uppgifterna finns, hur vi behandlar personuppgifterna och även beskriva hur länge vi sparar personuppgifterna.

Vad innebär detta för den enskilde medlemmen?
Den nya dataskyddsförordningen är ett bättre och modernare skydd för individers personuppgifter. Vägföreningen ska inte registerhålla personuppgifter i onödan.

I vissa fall behövs skriftliga medgivanden för att få tillgång till personuppgifter. Ett exempel är e-postadresser. Vi har under de senaste åren samlat in e-postadresser för att på ett snabbt och smidigt sätt kunna nå ut med information i olika sammanhang. Vi behöver nu göra om denna process på nytt. Vi har tagit fram en blankett för detta som vi kommer att behandla på nästkommande styrelsemöte och som vi sedan kommer att distribuera ut till samtliga medlemmar i föreningen och som vi hoppas vi får tillbaka igen.

Med den nya dataskyddsförordningen följer även ”rätten att bli glömd” vilket betyder att den enskilde medlemmen när som helst ska kunna återkalla ett medgivande.
Den enskilde medlemmen ska även kunna begära ett registerutdrag som visar vilka uppgifter vi behandlar om den personen.
Det finns några uppgifter som vi måste behålla även om en medlem åberopar ”rätten att bli glömd”. Dessa är behandlingar som har lagstöd. Ett par exempel är debiteringslängd och röstlängd.

Ja resten kan ni läsa er till i bifogat datablad från REV. revinfo_gdpr_dataskyddsfoerord

Mikael Nitz

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nu har snön kommit

Ja nu kom snön med besked. Nu är det plogat men som vi nämnt tidigare har vi problem med sandningen. Vi hänvisar till sandlådorna så får vi hjälpas åt med sandning om det blir blixthalka. Broddar är inte så dumt i halt väglag.

Kör försiktigt!

Micke och Johan

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar